Web Tasarım Kolay Mıdır

Web Tasarım Kolay Mıdır

Web Tasarım  

Web Tasarım İşi Zor Mudur

Web tasarım işiyle yakından uzaktan alakası olmayan ama web tasarıma karşı hep ilgi duymuş olan insanların bir türlü işe nereden başlayacağını bilememesinin temel nedenlerinin başında web tasarım işinin ne derece zor, ne derece kolay olduğunu bilmiyor olmalarından kaynaklanır. Peki, zor mudur web tasarım işi yoksa kolay mıdır ? Herkes yapabilir mi? Mekanik bir zekâ mı gerektirir yoksa analitik bir zekâ mı gerektirir? Hangi meslek grubundakiler web tasarım işine daha yatkındır ? Web tasarım işiyle ilgilenenler nasıl bir yol haritası izliyor olmalıdır? İnsanlar web tasarımla ilgilenmeye başladıktan sonra düşünce sistemlerinde ne gibi değişiklikler olur. Şimdi yavaş yavaş bu sorular üzerinden web tasarım işinin ne kadar zor ya da ne kadar kolay olabileceği çıkış noktası üzerinden bir takım değerlendirmeler de bulunacağız.
İlk önce şunu belirtmemiz de fayda olacağını düşünmekteyiz. Her iş kadar zor her iş kadar da kolaydır. Web tasarım işi için hem mekanik zekâ hem de analitik zekâ gerekir. Mekanik zekâ işin teknik ile ilgili olan kısmında çok fazla derecede işimize yaracakken analitik zekâ niteliklerini taşıyor olmamız da işin sanatsal yani bire bir tasarımı ilgilendiren boyutuyla ilgili olan kısmında çok fazla işimize yaramaktadır.
Yani şimdi de buradan web tasarım işine merak salmış olan insanların şevkini kırmayı asla istemeyiz ama işin teknik boyutunu öğrenmek ve o alanda çalışmak sizler için daha çok önem arz etmekte ise, muhakkak matematiksel ve mekanik zekânızı daha iyi kullanabiliyor ya da bu konuda kendinizi geliştirebiliyor olmanız gerekir. Eğer ki sizin için işin teknik boyutları değil de sadece tasarım ile ilgili olan kısımları daha önemliyse o zaman da bu aşamada sizin analitik zekânızı nasıl kullandığınız ve bu alanda ne kadar yetkin hareket edebildiğiniz önemlidir. Bir de şunu önemle belirtmek gerekir ki eğer ki web tasarım işinin öncelikli olarak tasarım kısmı ile ilgileniyor iseniz, o zaman da muhakkak ki sanatsal aktivitelerin takipçisi bir konumda yer alıyor olmanız gerekir.
Evet, web tasarım işi her iş kadar zor ve her iş kadar kolaydır.